صفحه اصلی   سایت انجمن   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  Aali dehchenari  - Saeed Urologists Primary Reg.
 2  Abbasi  - Mina Other Paramedical Primary Reg.
 3  Abdolahi  - Ahmad Doctor Primary Reg.
 4  Abdolali  - NEDA Other Paramedical Primary Reg.
 5  Abdolkarimi  - Babak Doctor Primary Reg.
 6  Adibzadeh  - Somayeh Doctor Complete Reg.
 7  Aghabeigi  - Alireza Urologists Complete Reg.
 8  Ahrari  - Zohreh Other Paramedical Primary Reg.
 9  Akhavan  - Ardalan Resident Primary Reg.
 10  Akhavan rezayat  - Alireza Urologists Primary Reg.
 11  Aliyari  - Mojtaba Doctor Primary Reg.
 12  Almassi  - Morteza Urologists Complete Reg.
 13  Ameli  - Mojtaba - Complete Reg.
 14  Amini  - Erfan Urologists Primary Reg.
 15  Amini  - Meyssam Student Primary Reg.
 16  Amini basmanj  - Nasrin Doctor Complete Reg.
 17  Amiri  - Zohreh Student Primary Reg.
 18  AMRAIE  - MOHAMMAD Student Primary Reg.
 19  Ardalan  - Mahsa Student Primary Reg.
 20  Arghavani  - Maedeh Student Primary Reg.
 21  Ariafar  - Ali Urologists Primary Reg.
 22  Aryana  - Kamran Doctor Primary Reg.
 23  Asadi  - Fariba MA Primary Reg.
 24  Asadi  - Seyed ehsan PhD Primary Reg.
 25  Asadi zeyd abadi  - Keshvar Doctor Complete Reg.
 26  Asadpour  - Amirabbas Urologists Primary Reg.
 27  Asgari  - Seyed Alaeddin Urologists Primary Reg.
 28  Asghari Golbaghi  - Mohammadreza Urologists Complete Reg.
 29  Asghary  - Marzieh MA Primary Reg.
 30  Ashtari  - Reza Other Paramedical Primary Reg.
 31  Aslani  - Kafieh Other Paramedical Primary Reg.
 32  Atighi  - Maryam Other Paramedical Primary Reg.
 33  Azari  - Soheila MA Primary Reg.
 34  Azimpour  - Somayeh MA Primary Reg.
 35  Azizian  - Alireza Doctor Complete Reg.
 36  Azizpour  - Amin MA Primary Reg.
 37  Baghani aval  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 38  Bagherzadeh  - Ali Other Paramedical Primary Reg.
 39  Biabani  - Fateme MA Primary Reg.
 40  Boroon  - Mehrdad Expert Primary Reg.
 41  Cohanzad  - Shahryar Urologists Complete Reg.
 42  Dadfar  - Mohamadreza Urologists Complete Reg.
 43  Dadgar  - Habibollah MA Primary Reg.
 44  Daghbolandan araghi  - Shirin Other Paramedical Primary Reg.
 45  Daliri  - Somayeh Other Paramedical Complete Reg.
 46  Danesh doost  - Rezgar Resident Primary Reg.
 47  Darabiyan  - Pouriya Student Primary Reg.
 48  Dehghan  - Reza MA Primary Reg.
 49  Dehghani  - Keramat Urologists Primary Reg.
 50  Delavari  - Azadeh Other Paramedical Primary Reg.
 51  Dindoust  - Hosein Other Paramedical Primary Reg.
 52  Eftekhari  - Adel PHD Primary Reg.
 53  Eghbal  - Hojjat PhD Primary Reg.
 54  Etemadian  - Massoud Urologists Primary Reg.
 55  Ezzati far  - Mahdi MA Primary Reg.
 56  Falahatkar  - Siavash Urologists Complete Reg.
 57  Fallah  - Mohammad Ali - Primary Reg.
 58  Fallah Karkan  - Morteza Resident Primary Reg.
 59  Farshid  - Saman - Primary Reg.
 60  Fathollahi  - Ali Urologists Primary Reg.
 61  Fazeli Attar  - Zahra PhD Primary Reg.
 62  Fazljou  - Seyyed mohammad bagher Doctor Primary Reg.
 63  Firoozi  - Manijeh PHD Primary Reg.
 64  Fooladi  - Najma Doctor Complete Reg.
 65  Forogh farid  - Fereshteh Other Paramedical Primary Reg.
 66  Ghaed  - Mohamnad ali Urologists Primary Reg.
 67  Ghajar  - Azin Doctor Complete Reg.
 68  Ghanei anaraki  - Ehsan Urologists Primary Reg.
 69  Gholami  - Javid Urologists Primary Reg.
 70  Gholamrezaie  - Hamid Reza - Primary Reg.
 71  Gholipour  - Farshad Resident Primary Reg.
 72  Ghorbani  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 73  Ghoreifi Nejadian  - Seyed Alireza Urologists Primary Reg.
 74  Hadian Haghighi  - Pardis Doctor Primary Reg.
 75  Hamedanchi  - Sepehr - Primary Reg.
 76  Hamedani Anzabi  - Roghayeh Urologists Primary Reg.
 77  Hashemi  - Leila Doctor Complete Reg.
 78  Hassan  - Reyhaneh Student Primary Reg.
 79  HassanpourEzatti  - Majid PhD Primary Reg.
 80  HAYDARYPOUR  - AKBAR Urologists Primary Reg.
 81  Hezarkhani  - Mohamad Urologists Complete Reg.
 82  Hoseinpor  - Masomeh Student Primary Reg.
 83  Hosseini  - Mohammad Mehdi Urologists Primary Reg.
 84  Hosseini Sharifi  - Seyed hossein - Primary Reg.
 85  Hosseinian  - Sara PhD Primary Reg.
 86  Hosseinpournorani  - Hajieh Expert Primary Reg.
 87  Housamy rudsary  - Mohammad Urologists Primary Reg.
 88  Imani  - Behzad PhD Primary Reg.
 89  Inanloo  - Seyed Hasan Urologists Primary Reg.
 90  Jalali  - Zahra Student Primary Reg.
 91  Jamali  - Kambiz Urologists Complete Reg.
 92  Jamali  - Kambiz Urologists Primary Reg.
 93  Janatolmakan  - Maryam MA Primary Reg.
 94  Javaherforooshzadeh  - Ahmad Urologists Complete Reg.
 95  Javidi D B  - Ali Doctor Primary Reg.
 96  Kamali  - Koosha Urologists Complete Reg.
 97  Karami  - AliAkbar Urologists Complete Reg.
 98  Kardoust parizi  - Mehdi Urologists Primary Reg.
 99  Kargarzadeh  - Payman Doctor Complete Reg.
 100  Karimi  - Sara Urologists Primary Reg.
 101  Karimi  - Kamran Urologists Complete Reg.
 102  Karvar  - Mohsen Urologists Complete Reg.
 103  Kashi  - Amirhossein Urologists Primary Reg.
 104  Kayyalha  - Mitra Doctor Complete Reg.
 105  Kazemzadeh  - Babak - Primary Reg.
 106  Keneshlou  - Fariba Urologists Primary Reg.
 107  Keramatinezhad  - Somaye Other Paramedical Primary Reg.
 108  Ketabch  - Ali Asghar Urologists Primary Reg.
 109  Keykha  - Fatemeh Student Primary Reg.
 110  Khadivikashani  - Sadegh Doctor Complete Reg.
 111  Khaki  - Darab Urologists Complete Reg.
 112  KHANDANI  - EISA Urologists Complete Reg.
 113  Kharazmi  - Farhad Resident Primary Reg.
 114  Khazaei  - Esmaeil Urologists Primary Reg.
 115  Khazaeli  - Dinyar - Primary Reg.
 116  KHOSROPANAH  - IRADJ Urologists Primary Reg.
 117  Kiani  - Alidad Resident Primary Reg.
 118  Koreh band bousherhri  - Sara Doctor Primary Reg.
 119  Latifi  - Amin Student Primary Reg.
 120  Latifi  - Amin Urologists Primary Reg.
 121  Maghami  - Mohamad Student Primary Reg.
 122  Maghsoudi  - Robab Urologists Complete Reg.
 123  Mahabat  - Mohammad farzam Doctor Primary Reg.
 124  Mahdavi Zafarghandi  - Reza Urologists Primary Reg.
 125  Mahmanzar  - Mohammad Amin Student Primary Reg.
 126  Mahmoudnejad  - Nastaran - Complete Reg.
 127  Marzbani  - Darush Urologists Complete Reg.
 128  Masoud  - Seyedhosein Resident Primary Reg.
 129  Masoumi  - Navid Urologists Primary Reg.
 130  Masoumzadeh Dolatabadi  - Mir Hasan Urologists Complete Reg.
 131  Mehrad  - Mehri Urologists Primary Reg.
 132  Mehravaran  - Kaveh - Primary Reg.
 133  Mehrnejad  - Nasrin MA Primary Reg.
 134  Miri  - Seyed mohammad sadegh Student Primary Reg.
 135  Mirkazemi  - Farhad Urologists Primary Reg.
 136  Moghbel  - Mahnaz Urologists Primary Reg.
 137  Mohammadi  - Mehrdad Urologists Primary Reg.
 138  Mohammadi sichani  - Mehrdad - Complete Reg.
 139  Mohseni  - Mahdi Other Paramedical Primary Reg.
 140  Mohseni Rad  - Hamed - Primary Reg.
 141  Mokhtari  - Gholamreza Urologists Complete Reg.
 142  Mokhtarnezhad  - Vahid MA Primary Reg.
 143  Monazzah harsini  - Somayeh PHD Primary Reg.
 144  Monazzahharsini  - Somayeh Doctor Primary Reg.
 145  Monsef  - Alireza Urologists Primary Reg.
 146  Moradi vadjargah  - Ali akbar - Complete Reg.
 147  Moradiyanfard  - Zohreh MA Primary Reg.
 148  Mosavi  - Zahra MA Complete Reg.
 149  Mousaeinejad  - Negin Doctor Complete Reg.
 150  Mousapour  - Esmaeil - Primary Reg.
 151  Nabizadeh  - Mostafa Resident Primary Reg.
 152  Naderi  - Gholamhossein Urologists Complete Reg.
 153  Nadjafi Semnani  - Mohammad - Primary Reg.
 154  Najafloee torkamani  - Rahman Urologists Complete Reg.
 155  Nasseramini  - Soheila Doctor Complete Reg.
 156  Navab  - Mojdeh Urologists Complete Reg.
 157  Nezamabadi  - Faeze Expert Primary Reg.
 158  Nikbakht malvagerdi  - Mahdieh Other Paramedical Primary Reg.
 159  Norouzi  - Sara Doctor Primary Reg.
 160  Norozirad  - Daryoosh Doctor Primary Reg.
 161  Nouralizadeh  - Akbar Urologists Primary Reg.
 162  Nouri  - Alireza Urologists Primary Reg.
 163  Nourmohammadi  - Jalal Other Paramedical Primary Reg.
 164  Nowzari  - Arezoo Doctor Complete Reg.
 165  Ohadian Moghadam  - Solmaz PhD Primary Reg.
 166  Omidibrojeni  - Iman Urologists Primary Reg.
 167  Omidifar  - Sina Student Primary Reg.
 168  Omidvarborna  - Mohammadhasan Urologists Primary Reg.
 169  P  - P Urologists Primary Reg.
 170  P  - P Urologists Primary Reg.
 171  Pajooman  - Fatemeh Student Primary Reg.
 172  Pakzad  - Nima Urologists Primary Reg.
 173  Paranj  - Fatemeh Student Primary Reg.
 174  Pashaei nezhad  - Zahra Other Paramedical Primary Reg.
 175  Peikani  - Ali Urologists Complete Reg.
 176  Petrosian avakhan  - Alfered Doctor Complete Reg.
 177  Pirami  - Fatemeh MA Complete Reg.
 178  Porian  - Magid Student Primary Reg.
 179  Pourgafari  - Abbas Resident Primary Reg.
 180  Pourmand  - Gholamreza Urologists Primary Reg.
 181  R  - M Urologists Primary Reg.
 182  Rabani  - Seyed mohammdreza Urologists Primary Reg.
 183  Rafie  - Amir Other Paramedical Primary Reg.
 184  Rahimi rigi  - Mohammad Student Primary Reg.
 185  Rasooli  - Tayebeh Student Primary Reg.
 186  Rezadadi  - Ali Student Primary Reg.
 187  Rezaei  - Mehran Urologists Complete Reg.
 188  Rezaei  - Omid Student Complete Reg.
 189  Rezaeian varmaziar  - Hesamodin Student Primary Reg.
 190  Rezakhaniha  - Bijan Urologists Primary Reg.
 191  Rostamzadeh  - Zakieh PhD Primary Reg.
 192  Roushani  - Ali Urologists Complete Reg.
 193  Sabzivand  - Farhad Resident Primary Reg.
 194  Sadeghi  - Hajar Student Primary Reg.
 195  Sadeghian  - Mehdi Student Primary Reg.
 196  Sadidi  - Javad Urologists Complete Reg.
 197  Salehi  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 198  Salehifard  - Hasan Urologists Complete Reg.
 199  Salimi  - Mohammad reza Urologists Primary Reg.
 200  Samzadeh  - Mohammad Urologists Complete Reg.
 201  Sanadizadeh  - Javad Urologists Complete Reg.
 202  Saneipour  - ZhilaSaneipour Other Paramedical Primary Reg.
 203  Sattarian  - Mahta Student Primary Reg.
 204  Sehri  - Said yaghoob Urologists Primary Reg.
 205  Seifi  - Roya Doctor Complete Reg.
 206  Sepahvand  - Fatemeh Other Paramedical Primary Reg.
 207  Sepehr  - Mehran Urologists Primary Reg.
 208  SHADPOUR  - PEJMAN Urologists Primary Reg.
 209  Shafi  - Hamid - Primary Reg.
 210  Shafiee  - Madineh Student Primary Reg.
 211  Shafiei  - Abdolreza MA Primary Reg.
 212  Shahihigh  - Omid Urologists Complete Reg.
 213  Shahrazad  - Shahrazad Urologists Primary Reg.
 214  Shahrokhi  - Reza - Primary Reg.
 215  Shaidaei  - Hamidreza Urologists Primary Reg.
 216  Shalizar Jalali  - Ali PHD Primary Reg.
 217  Shams  - Naser Urologists Primary Reg.
 218  Sharafi  - Hamidreza Doctor Primary Reg.
 219  Shayani nasab  - Hamid - Primary Reg.
 220  Sheikh Monazzah  - Farzin Urologists Complete Reg.
 221  Sheikhnezhad  - Leila MA Primary Reg.
 222  Sheykhalian zafarghandi  - Somayeh Doctor Complete Reg.
 223  Shirani  - Matin Resident Primary Reg.
 224  Shirzadegan  - Razieh Other Paramedical Primary Reg.
 225  Shoaei  - Shahryar Doctor Primary Reg.
 226  Shojaee  - Alireza Doctor Complete Reg.
 227  Sijani  - Houshiar Urologists Complete Reg.
 228  SOLTANI  - SALMAN Urologists Primary Reg.
 229  Taghi nasab  - Alireza Student Primary Reg.
 230  Taghlili  - Fatemeh MA Primary Reg.
 231  Tahmazi  - Sepideh Other Paramedical Primary Reg.
 232  Tahoorayi  - Gholamhosein Doctor Complete Reg.
 233  TAVAKKOLNIA  - RAHIM Urologists Primary Reg.
 234  Tavakoli Azarani  - Alireza Doctor Primary Reg.
 235  Tavakolizadeh Nooghabi  - Mitra Other Paramedical Complete Reg.
 236  Tavallaie  - Zohreh Urologists Primary Reg.
 237  Tehranineshat  - Banafsheh PhD Primary Reg.
 238  TolouGhamari  - Zahra Doctor Primary Reg.
 239  Yahyazadeh  - Seyed Reza Urologists Primary Reg.
 240  Yari  - Saeedeh Doctor Complete Reg.
 241  Yarmohamadi  - Aliasghar Urologists Primary Reg.
 242  Yazdan panah  - Bahareh Urologists Complete Reg.
 243  Yazdanpanah ghadikolaei  - Kamran Urologists Complete Reg.
 244  Yeylaghi  - Habib allah Resident Primary Reg.
 245  Yousefi  - Mohammadreza MA Primary Reg.
 246  Yousefzadeh Kandevani  - Naser Resident Primary Reg.
 247  Zare  - Alireza Urologists Complete Reg.
 248  Zare  - Samad - Primary Reg.
 249  Zarrin daftar  - Changiz Urologists Complete Reg.
 250  Zeighami  - Shahryar Urologists Primary Reg.
 251  Zohrehvand  - Roya Urologists Complete Reg.
 252  Zolfaghari  - Ali Urologists Complete Reg.
 253  Zomorodi  - Afshar Urologists Primary Reg.

  Number of Complete Reg:67



 
درباره ایران
ورود اعضا
اخبار
گالری
امتیاز بازآموزی کنگره
دکتر بصیری، رئیس انجمن و رئیس کنگره: محورهای جدید و نوآوری های کنگره 97
برنامه اولیه کنگره
تمدید مهلت ارسال مقالات
دکتر صوفی مجیدپور: کنگره سال 96 پایه برای برگزاری هرچه بهتر کنگره سال 97 بود
اطلاعیه انجمن اورولوژی آسیا
دکتر تدین: با توجه به نشست کمیته علمی، امسال کنگره متفاوتی خواهیم داشت
عضو کمیته علمی کنگره بیست و یکم انجمن اورولوژی: زمان زیادی که صرف جلسات کمیته علمی میشود در برگزاری کنگره تاثیرگذار است
اولين نشست هم انديشي كميته علمي بيست و يكمين كنگره انجمن اورولوژي ايران
دعوت ریاست انجمن اورولوژی ایران از کلیه همکاران اورولوژیست برای همکاری در برنامه ریزی کنگره سال 1397
حکم آقای دکتر سلیمانزاده جهت اجرای آیین نامه اجرایی شاخه اورولوژیست های جوان
آیین نامه شرح وظایف و اختیارات کمیته اورولوژیستهای جوان انجمن اورولوژی ایران و ...
جلسه کمیته علمی کنگره سال 97
نظر سنجی موضوعات علمی بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران
رئیس بیست و یکمین کنگره انجمن اورولوژی ایران: کنگره آتی انجمن بین 29 خرداد تا 1 تیر سال 1397 برگزار می شود.
به کنگرۀ سال 1397 خوش آمدید
حامیان کنگره